Deklaracje i ceryfikaty dla biurek z regulacją wysokości

Biurko do pracy siedzącej i stojącej

 

Produkty deskdesign.pl składają się z podstawy wraz z siłownikami oraz blatu.W zakresie podstawy i siłowników elementy te posiadają deklaracje producenta, które dostępne są na życzenie w następujących zakresach:

 

 • REACH (Rejestracja, ocena i dopuszczanie do obrotu chemikaliów — rozporządzenie WE nr 1907/2006)

 • RoHS (Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji — dyrektywa 2011/65/EU)

 • WEEE (Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych — 2002/96/WE)

 • Dyrektywa w sprawie baterii (2006/66/WE)

 • California Proposition 65 (ustawa o bezpieczeństwie wody pitnej i zapobieganiu zanieczyszczeniom z 1986 roku)

 • MDR (Wymagania dotyczące urządzeń medycznych)

 • POP (Trwałe zanieczyszczenia organiczne) (UE nr 1342/2014)

 • Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci

 • LVD (Dyrektywa niskonapięciowa — 2014/35/UE)

 • EMC (Dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej — 2014/30/UE)

 • IECEx / ATEX (2014/34/UE)

 • Różnorodne deklaracje (instrukcje montażu, DoC)

 

 

Producent podstaw i siłowników posiada certyfikaty: 

 • ISO 9001 (system zarządzania jakością), 

 • ISO 14971 (system zarządzania ryzykiem), 

 • OHSAS 18001 oraz ISO 45001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), 

 • ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego).

 

Naszym celem jest unikanie niepotrzebnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz zminimalizowanie zużycia energii.

W procesie produkcji wykorzystujemy zawsze najlepsze dostępne technologie.

Deklaracje i certyfikaty dla blatów używanych do biurek regulowanych